JAKĄ POMOC MOGĘ UZYSKAĆ OD FUNDACJI?

Każda rodzina, która przebywa z dzieckiem w Klinice Onkologii IPCZD może zgłosić się z prośbą o pomoc do Fundacji. Jeżeli znaleźliście się w trudnej sytuacji życiowej czy finansowej, jeżeli potrzebujecie jakiegokolwiek wsparcia, skontaktujcie się z nami.

Drogi Rodzicu!
Jeżeli wiesz, że na oddziale znajduje się rodzic, który wymaga wsparcia, poinformuj nas o tym. Pomożesz nam dotrzeć z pomocą do jak największej liczby osób.

Założenie subkonta

Wpłaty na rzecz konkretnego dziecka są gromadzone na subkoncie księgowym. Środki pochodzą od darczyńców, do których zwraca się rodzina, bliscy czy przyjaciele danej osoby oraz z 1% podatku. Gromadzenie środków na subkoncie wymaga podpisania umowy z Fundacją.

Dokumenty niezbędne do podpisania umowy:

  • dowód osobisty jednego z rodziców pacjenta
  • numer rachunku bankowego
  • zaświadczenie lekarskie

W ramach umowy można uzyskiwać refundację dodatkowych kosztów związanych z leczeniem i rehabilitacją, ochroną zdrowia oraz pomocą społeczną dla dziecka i rodziny dziecka w trudnej sytuacji. Rozliczenie następuje na podstawie dokumentów potwierdzających poniesiony koszt, odpowiednio opisanych i złożonych w Fundacji. Refundacja następuje w ciągu 60 dni od złożenia prawidłowo opisanych faktur.

Finansowanie obiadów

Osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej bądź życiowej, a także opiekunom chcącym uzupełnić dietę dziecka przebywającego w oddziale, Fundacja pokrywa koszty obiadów w szpitalnej stołówce. Aby skorzystać z bezpłatnych posiłków należy złożyć w biurze Fundacji podanie z prośbą o sfinansowanie posiłków.

Opłata za pobyt rodzica w oddziale

Fundacja pokrywa opłaty związane z pobytem rodzica przy dziecku (tzw. opłata rekompensacyjna za czas nieobjęty godzinami odwiedzin tj. w godz. 20.00-7.00, wynosząca 6,80 za 1 noc) w Klinice Onkologii i Oddziale Dziennym Chemioterapii.

Pacjenci wypisujący się z oddziału nie wnoszą opłat w kasie i nie pobierają faktur.

Zakup środków opatrunkowych

Każdy pacjent opuszczający oddział ma możliwość otrzymania wyprawki zawierającej zestaw materiałów opatrunkowych do pielęgnacji dojścia centralnego. W dniu wypisu należy zgłosić się do Fundacji z ważną receptą na sól fizjologiczną. Wyprawkę można odebrać w Aptece znajdującej się w budynku rehabilitacji. Pacjenci, którzy opuszczają oddział w weekend (sobota, niedziela) proszeni są o kontakt z biurem Fundacji do godz. 15:00 w piątek.