IMG_2305 - Version 2male
Pamiętaj, że każda, nawet najmniejsza pomoc jest wielkim darem dla naszych podopiecznych.
Przeczytaj jak łatwo możesz wesprzeć nasze działania.

PRZEKAŻ NAM SWOJE 1,5%  PODATKU

wzor-wniosku

Wypełniając odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym PIT (28, 36, 36L, 37, 38), należy wpisać KRS: 0000249753, 1,5% podatku mogą przekazać:

  • ryczałtowcy – PIT 28,
  • przedsiębiorcy – PIT 36,
  • przedsiębiorcy-liniowcy – PIT 36L,
  • pracownicy – PIT 37,
  • gracze giełdowi – PIT 38,
  • osoby, które sprzedały nieruchomość – PIT 39.

Aby przekazać 1,5 % podatku, wystarczy wpisać w zeznaniu rocznym jego kwotę, numer KRS 0000249753 oraz cel szczegółowy (opcjonalnie). Samym przelewem zajmie się Urząd Skarbowy.

W pozycji INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE można wskazać cel szczegółowy, na jaki chcemy przekazać swój 1,5%, np. imię i nazwisko naszego podopiecznego czy inny realizowany przez Fundację cel.

 TWÓJ PROCENT MA MOC!!!

 

 

DAROWIZNY FINANSOWE

Osoby fizyczne, a także spółki osobowe, mogą odliczyć od kwoty do opodatkowania max. 6% dochodu (PIT), a osoby prawne max.10% dochodu (CIT).

Nie pobieramy prowizji od wpłat darczyńców ani opłat za prowadzenie subkont podopiecznych.

Wystarczy dokonać wpłaty na jedno z kont bankowych Fundacji:

Bank Pekao S.A. VII O/Warszawa

72 1240 1109 1111 0010 0910 5420
(darowizny na cele statutowe)

76 1240 1109 1111 0010 1163 7630
(darowizny na konkretne dziecko)

19 1240 1109 1111 0010 6009 1029
(akcja Trójki ŚWIĘTA BEZ GRANIC 2014)

 

Wpłaty zagraniczne:

SWIFT CODE (BIC): PKOPPLPW

IBAN: PL 72 1240 1109 1111 0010 0910 5420 (darowizny na cele statutowe)

IBAN: PL 76 1240 1109 1111 0010 1163 7630 (darowizny na konkretne dziecko)

 

DAROWIZNY RZECZOWE

Wszelkiego rodzaju pomoc materialną przekazujemy tym podopiecznym, którzy jej najbardziej potrzebują. Przekazujemy dzieciom m.in. zabawki, żywność, słodycze, książki, pomoce edukacyjne, sprzęt rehabilitacyjny.

Cenne i unikatowe przedmioty przeznaczamy na licytacje podczas aukcji charytatywnych. Uzyskane fundusze przekazujemy na cel uzgodniony z Darczyńcą.

 

Dziękujemy.
Pomagacie nam pomagać!